نوسان چیست ؟


سامانه آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان ( نوسان ) یکی از پروژه‌های کلیدی برنامه راهبردی و همچنین ضروری اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان می باشد. این سامانه اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران را با هدف سهولت در تصمیم گیری و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت آنها، از 23 دستگاه اجرایی استان جمع آوری کرده و به همراه تحلیل های اقتصادی در اختیار مخاطبین خود قرار می دهد.

نرخ تورم

آمارهای منتخب استانی


Chart by Visualizer

آمارهای منتخب کشوری


Chart by Visualizer
مشارکت اقتصادی

آمارهای منتخب استانی


Chart by Visualizer

آمارهای منتخب کشوری


Chart by Visualizer
نرخ بیکاری

آمارهای منتخب استانی


Chart by Visualizer

آمارهای منتخب کشوری


Chart by Visualizer
هزینه-درآمد خانوار

آمارهای منتخب استانی


Chart by Visualizer

آمارهای منتخب کشوری


Chart by Visualizer
تولید ناخالص داخلی

آمارهای منتخب استانی


Chart by Visualizer

آمارهای منتخب کشوری


Chart by Visualizer
اطلاعات تماس بخش آمار و اطلاعات اقتصادی

آدرس:

کرمان ، خیابان بهمنیار ، کوچه ۳، مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی کرمان

تلفن: ۰۳۴-۳۲۴۶۴۷۷۴ و ۳۲۴۴۲۳۲۴-۰۳۴

فکس: ۳۲۴۸۳۳۷۴-۰۳۴

ایمیل: info@kccstat.com